Кількість користувачів мобільного зв’язку в 4-му кварталі 2009 року сягнула 80% населення України віком від 16 років, що на 7 п.п. більше ніж в 4-му кварталі 2008 року. Послугами фіксованого зв’язку вдома в 4-му кварталі 2009 користувалися 57% населення. 77% мешканців України, які не мають вдома звичайного телефону, вже встигли підключитися до мобільного зв’язку. Взагалі не користуються жодним з типів зв’язку 10% населення, що на 3 п.п. менше ніж в 4-му кварталі 2008 року. Про це свідчать результати регулярного дослідження ринків телекомунікаційних послуг, яке здійснює компанія GfK Ukraine.

Зв’язок йде в маси

Найактивніше  мобільним зв’язком користуються молоді верстви населення – 96% осіб віком від 20 до 29 років користуються мобільним телефоном. У більш старших вікових групах рівень користування поступово знижується. Найнижчий рівень проникнення мобільного зв’язку спостерігається серед населення старшого від 60 років – 48%, проте в порівнянні з четвертим кварталом 2008 року (33%) цей показник значно збільшився. Також, в порівнянні з четвертим кварталом 2008 року, спостерігається суттєве збільшення частки користувачів мобільного зв’язку серед осіб у віці 50-59 років (77% та 71% відповідно).

Як і раніше, мобільним зв’язком більше користуються у великих містах: найбільший рівень проникнення мобільного зв’язку спостерігається в містах з населенням 101-500 тис. (+10 п.п. в порівнянні з четвертим кварталом 2008 року), а також в містах з населенням понад 500 тис. мешканців – 86%. Найменше користувачів мобільного зв’язку серед сільського населення – 72%, однак в порівнянні з четвертим кварталом 2008 року цей показник збільшився на 7 п.п.

Залежність  рівня користування від розміру  населеного пункту є ще більш характерною для користування фіксованим зв’язком. Послугами фіксованого зв’язку більше користуються мешканці великих міст – в містах з населенням більше 500 тис. осіб 74% мають вдома стаціонарний телефон. Дещо менше користуються фіксованим зв’язком мешканці міст з населенням від 100 до 500 тис. – 67%. Найменше проникнення фіксованого зв’язку спостерігається в селах – лише 38% сільського населення мають вдома стаціонарний телефон.

Мобільний зв’язок далі витісняє стаціонарний

Відсутність можливості/бажання користуватися стаціонарним зв’язком спонукає до користування мобільним – 77% респондентів, які не мають вдома звичайного телефону, вже встигли підключитися до мобільного зв’язку (+5 п.п. в порівнянні до 4-го кварталу 2008 року).

Таблиця 1 демонструє особливості користування стаціонарним та мобільним видами зв’язку. Більшість населення віком від 16 років користується принаймні одним з типів телефонного зв’язку – 90% (+3 п.п. у порівнянні з 4-м кварталом 2008 року). 46% населення користуються обома видами зв’язку (цей показник залишився незмінним порівняно з 4-м кварталом 2008 року). Третина населення (33%) користується лише мобільним зв’язком, в той час, як лише стаціонарним користується 11% (-1 п.п. в порівнянні з попереднім періодом). Спостерігається подальше поступове скорочення долі респондентів, що не користуються жодним з типів зв’язку – 10% (в 4-му кварталі 2008 року – 13%).

Таблиці 1.

Таблиця 1. Перетин користувачів послуг стаціонарного та мобільного зв’язку
% населення України у віці від 16 років
Користуються мобільним  зв’язком Не користуються мобільним зв’язком Загалом
Користуються  вдома стаціонарним зв’язком 46,4% 10,8% 56,9%
Не  користуються вдома стаціонарним зв’язком 33,3% 9,8% 43,1%
Загалом 79,8% 20,2% 100,%
Джерело: Омнібус GfK Ukraine, 4 квартал 2009 року

Нові  умови поповнення збільшують витрати

Введення  операторами мобільного зв’язку  нових умов поповнення рахунку зумовило значні зміни в структурі витрат на мобільний зв’язок. В 4-му кварталі 2009 року порівняно до 4-го кварталу 2008 року:

  • зменшилася частка респондентів, що витрачають на мобільний зв’язок менше 30 грн/місяць – з 42% до 16%;
  • збільшилася частка респондентів, чиї витрати на мобільний зв’язок складають 30-35 грн. /місяць – з 12% до 53%;
  • зменшилася частка респондентів, що витрачають на мобільний зв’язок 36-50 грн./ місяць – з 21% до 14%.