Не так давно мы озадачились вопросом: какой информацией делятся мобильные операторы с правоохранительными органами? А толчком к расследованию на эту тему  послужило награждение директора Восточного территориального управления «МТС Украина» Сергея Шейки и старшего эксперта по безопасности ВТУ «МТС Украина» Владимира Крутикова знаком отличия Департамента оперативно-технических мероприятий МВД Украины «За доблесть» II степени.

Итак, что нас интересует? Записывают ли операторы все наши разговоры, чтобы в случае чего передать в милицию? Сообщат ли наше местоположение сотрудникам правоохранительных органов при первом требовании?

Итак, приведем полностью ответ «Веб-телекому» юристов и безопасников компании «Киевстар».

«Статтею 31 Конституції України встановлене одне з основних прав людини і громадянина — право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Слід зауважити, що право на повагу до приватної кореспонденції визначене також ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що є частиною українського законодавства.

Забезпечуючи реалізацію гарантованого конституційного права Закон України «Про телекомунікації» покладає обов’язок на операторів телекомунікацій забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, в тому числі права на таємницю телефонних розмов, можливе виключно в порядку та на умовах, визначених законами, зокрема Конституцією України, Кримінально-процесуальним кодексом України та ін.

Водночас, для своєчасного і належного розслідування кримінальних справ і здійснення оперативно-розшукової діяльності, законодавством України покладено обов’язок на оператора телекомунікацій встановлювати за власні кошти на телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, сприяти їх проведенню та забезпечувати функціонування технічних засобів. Слід зауважити, що експлуатація та функціонування таких технічних засобів здійснюється уповноваженими органами самостійно, без залучення оператора. (прим.: подчеркнуто интервьюируемой стороной).

Таким чином інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватися оператором телекомунікацій третім особам виключно в випадку наявності письмової згоди споживача або на підставі вмотивованої постанови суду, виданої та оформленої в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Підсумовуючи варто зауважити, що ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» у своїй діяльності неухильно дотримується чинного законодавства України та захищає конституційні права і свободи людини і громадянина, надаючи інформацію про споживача та телекомунікаційні послуги, що він отримав, виключно на умовах та в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Webtele.com.ua: Как именно выглядит запрос от спецслужб: звонок, факс, бумага с «мокрой печатью», ордер, что-то другое?

— Письмовий запит, виданий уповноваженим правоохоронним органом та оформлений відповідно до вимог, визначених чинним законодавством України.

Webtele.com.ua: Какую именно информацию чаще всего запрашивают правоохранительные органы (ФИО/адрес абонента, что-то еще)?

— Зазвичай запитується інформація про надані абоненту телекомунікаційні послуги, а саме: строк надання послуги, тривалість з’єднання, телефонний номер, на який та з якого здійснювались виклики тощо.

Webtele.com.ua: Ознакомлен ли абонент с тем, что информация о нем может быть выдана третьим лицам? Если ознакомлен, то как?

— Ст. 31 Конституції України визначає, що кожному гарантується, зокрема, таємниця телефонних розмов. Винятки можуть бути встановлені лишу судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи. Тобто надання інформації про споживача та телекомунікаційні послуги, що він отримав, в межах здійснення оперативно-розшукових заходів та розслідування кримінальних справ по суті є обмеженням конституційного права на приватну кореспонденцію, що здійснюється для суспільно важливої мети, відповідно законодавством не вимагається попередньої згоди абонента для надання таких відомостей. Слід зазначити, що порядок обмеження конституційних прав, зокрема на таємницю телефонних розмов, визначений законодавством та описаний, зокрема, Постановою Пленуму Верховного суду України від 28.03.2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства»».

То есть по сути своей при желании спеслужбы даже могут интересоваться, какие вы скачали картинки на телефон.

По поводу «прослушки» наших разговоров отвечает служба безопасности МТС Украина:

«Каждый оператор, приходя на рынок мобильных услуг, для получения лицензии обязан официально согласиться с рядом условий. Одно из них — оказание помощи правоохранительным органам при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, что прописано в статье 39 Закона Украины «О телекоммуникациях». Купить и установить все необходимое оборудование должен сам оператор, но при этом без нашего разрешения оперативники просто не смогут подключиться к прослушиванию».

Иными словами, прослушивать нас могут, но с разрешения оператора 🙂

Немного инсайда

Теперь вещи «не для печати»: приборы для прослушки телефонных разговоров в виде терминалов, например, Nokia, существуют 🙂 Сам видел такую «Нокию» и даже был пару раз в виде эксперимента прослушиваем при ее помощи.  Без санкции правоохранительных органов 🙂 Если быть точным, это была полноценная Nokia со специальным модулем.

Разговоры «кого попало» не прослушиваются и не записываются.

Если правоохранительные органы чаще всего интересуются, кому звонил абонент, от кого и когда получал звонки, то самая нужная для обыкновенного абонента «шпионская» услуга — определение местоположения абонента. Не так давно у одного журналиста пропал сын. Журналист обратился к оператору мобильной связи, и благодаря оперативности последнего, сын был найден. И хоть налицо было нарушение процедуры (оператор помог журналисту без санкции милиции), но жизнь человека в данном случае намного дороже, чем процессуальные нормы.

2 КОММЕНТАРИИ

 1. А я без понятия, что такое а38.
  Но это не байка. Когда-то, лет 10 назад, я встречался с дочерью одного крутого безопасника из не менее крутого мобильного оператора. Он, в общем-то, и сейчас там работает.
  Мобильники тогда были не у всех, и этот самый безопасник давал на выходные дочери чудо-терминал с собой.
  Понятное дело, мы его тестировали.
  И на мне его тестировали, когда я звонил с домашнего на домашний 🙂
  Я прекрасно помню, как терминал выглядел, но уже не помню его точное название.

 2. А тепер розкажи, як ця хитра «Нокія» на ходу A38 брала? Хочеш, я тобі ще не такий прилад покажу, і байок наплету 🙂

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here